Hammadde Tedarik

Servo Makina, uzman kadrosu ve tecrübeli ürün tedarik zinciri sayesinde projeleriniz için ihtiyacınız olan hammaddelerin tedariğini sağlayıp, üretim aşamasına geçmenizi ve zamandan kazanmanızı sağlar.

Kurumumuz, ihtiyacı olan hammaddeleri gerek yurtiçi gerekse yurtdışı kaynaklardan en uygun koşullarla tedarik etmeyi amaçlar.

Elinizde mevcut hammaddeniz yoksa, kurumumuz sizin için “kaliteli ürün, uygun fiyat” politikası dahilinde projeniz için gerekli ürünlerin temini konusunda size destek verebilir.

Bunun için;

Yurtiçi ve yurtdışı hammadde piyasalarının durumu ve şirket üretim hedefleri doğrultusunda kısa, orta, uzun ve spot alım programları planlayarak ihale ya da pazarlık usulü alım şekilleri ile hammadde tedarik politikası oluşturulması,
İhale veya pazarlık usulü ile hammadde ve yardımcı hammadde temin edilecek firmalarla hazırlanan sözleşmelerin yapılması ve sözleşmelerin takibi,
İşletmelerin ihtiyacına yönelik ürün aramalarının yapılması çalışmalarını yapmaktır.